Українське козацтво: від витоків до сьогодення Централізована бібліотечна система Хмельницької міської територіальної громади Українське козацтво: від витоків до сьогодення Централізована бібліотечна система Хмельницької міської територіальної громади
  Про ЦБС
  Бібліотеки
  Читачам
  Ресурси бібліотек
  Віртуальні виставки
   Наша Україна
   Наше місто
   Літературна світлиця
   БібліоЖиття
   Фотогалерея
   Відеогалерея
   Проєкти та програми
   Контакти
   Карта сайту
   Пошук по сайту

    

   Хмельницька міська рада

    
     Головна » Віртуальні виставки
   Українське козацтво: від витоків до сьогодення

   "Козацтво  це надзвичайно широкий у
   проявах світ 
    манливий і загадковий"

   Турченко Ф. Г.

   14 жовтня є особливим днем для українців. Він поєднав у собі три значущі підстави вважати його святковим: релігійну, державну, ідеологічну. Так, 14 жовтня – День покрови Пресвятої Богородиці, яка з давніх-давен є покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. У цей день відзначається День Українського козацтва та річниця створення УПА,  а ще – це День захисника України.

   В історії та культурі кожного народу важливе місце займає військова культура. Військові традиції, звичаї передаються з покоління у покоління, на них виховуються діти, їм належить важливе місце у вихованні майбутніх громадян – патріотів своєї держави.

   Вивчаючи факти з історії бойових мистецтв, ми буваємо вражені спадковістю, тяглістю військових традицій.

   Збройні сили українського народу мають давню історію. Одна із найяскравіших її сторінок припадає на XV ст. Саме тоді сформувалось українське козацтво.

   Слово "козак" має тюркське походження – від давньотюркського "кьоз", що означає ходити, бродити, мандрувати. Вперше зафіксоване у словнику половецької мови зі значенням "вартовий", "бадьорий" та у написі початку XIV ст. до збірки святих Сурожа (Судака). В українській мові у різні часи ним означали:

   1) у другій половині XV ст. – прикордонників і промисловців-уходників (останні мали промисли на "нічийних" землях);
   2) у другій половині XVI ст. – запорожців і реєстровиків;
   3) у добу Гетьманщини – представників козацького стану;
   4) з кінця XVIII ст. до 1917 р. – представників військового стану на Дунаї, в Приазов'ї та на Кубані.

   Слово "козак" також вживається для означення вільної людини, шукача пригод, вправного вершника, найманого воїна тощо.

   Козацтво – збірна назва козаків в Україні і в порубіжних державах. Українське козацтво – видатне явище в європейській історії. Його унікальність полягає у тому, що воно стало окремим суспільним станом із визначеними правами й мало свою територію, незалежну від державної адміністрації. Поява цієї нової соціальної сили була обумовлена передусім посиленням соціального, економічного та релігійного гноблення широких верств населення. Подібно до лицарів-хрестоносців, вони були авангардом християнського світу на Сході і перетворились на своєрідний лицарський орден, що вимагав від своїх членів суворої дисципліни і самопосвяти.

   Перша письмова згадка про українських козаків датується 1489-1492 роками, коли вони розбили татарський корабель під Тягинею (Бендерами).

   Козацькі керівники мали титул "гетьман". Так у Польщі та у Великому князівстві Литовському називали командувача збройними силами. Повноваження гетьмана реєстрового козацтва були суттєво обмежені польсько-литовським урядом. На чолі козацького війська, або «коша», стояв виборний кошовий отаман.

   Козаки були чудовими зброярами, виробляли порох. Зі зброї у вжитку у них були рушниці, пістолі, списи, шаблі, самопали, келепи – бойові молотки, сагайдаки, якірці, ножі, панцери, пищалі та гармати. Але особливо відзначалися майстри запорізьких бойових човнів.

   Козацьке військо, як і будь-яке інше, мало свою військову атрибутику, тобто клейноди, – корогви (прапори), булави, перначі, бунчуки, печатку з гербом тощо.

   Пропонуємо до вашої уваги книги про козацтво, які ви можете знайти у центральній бібліотеці і почерпнути для себе якнайбільше цікавої інформації.

   Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович ; передм. канд. істор. наук І. І. Глизя. – Київ: Україна, 2004. – 304 с. : іл.

   До видання увійшли дві праці визначного вітчизняного вченого В. Б. Антоновича (1834-1908): популярний лекційний курс «Коротка історія Козаччини» та маловідоме наукове дослідження  «Останні часи козаччини на Правобережжі».

   Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, вільнолюбною спільнотою, що героїчне минуле козацтва – це і є справжня історія нашого краю.


   Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. / О. М. Апанович ; передм. В. Мороз. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 229 с.

   В монографії на основі нових архівних джерел дається характеристика збройних сил України в першій половині XVIII ст., досліджуються комплектування, мобілізація, організація озброєння та забезпечення українського козацького війська, сторожова та допоміжна служба в Україні. Окремо висвітлюється стан Запорозького війська у цей період.


   Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : кн. статей про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович ; упоряд., текст. підготов. О. Яремійчук ; наук. ред., післям. Ю. Мицик. – Київ : Веселка, 2009. – 719 с. : іл.

   Книгу написала Олена Михайлівна Апанович (1919-2000) видатний історик, архівіст, письменниця, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та наукової нагороди Фундації Антоновичів (США), яка все своє подвижницьке життя присвятила дослідженню і популяризації козацтва, є автором власних наукових концепцій. В особі Олени Апанович щасливо поєдналися джерелознавець, науковець з енциклопедичними знаннями і пристрасний публіцист, письменниця, яка досконало володіла художнім словом. 

   «Козацька енциклопедія для юнацтва» адресована найширшим читацьким колам, насамперед допитливому юнацтву – школярам та студентам. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом та посиланнями на джерела. І це було зроблено авторкою свідомо. Залучення широкого спектра наукових джерел, всебічність охоплення історичної інформації, комплексність аналізу, предметна класифікація явищ у цій праці поєднані з популярністю, художністю, емоційністю, докладністю викладу, що значно полегшує сприйняття, розуміння та засвоєння найскладнішого історичного матеріалу. 


   Апанович О. М. Розповіді про запорізьких козаків / О. М. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 335 с.

   У книжці відомого історика, зібрано надзвичайно цікаві, як правило маловідомі, матеріали з історії запорозького лицарства. Висвітлено тривалий час замовчувані трагічні і героїчні події козацької січової епопеї, сказано гірку правду про політику Російської імперії супроти українського народу та української державності. 

   Друкуються також вибрані козацькі пісні та думи.


   Голобуцький В. О. Запорізька січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) : історична література / В. О. Голобуцький ; передм. В. С. Мороза. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 421 с.

   Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорізького козацтва, так званої Нової Січі (1734-1775), присвячена ця книга відомого радянського українського історика, проф. В. О. Голобуцького. Використавши численні нові архівні матеріали та інші джерела, автор змалював яскраву картину життя та боротьби славнозвісних запоріжців. З великим інтересом читаються сторінки книги, на яких висвітлюється тяжке становище нижчих верств запорізького населення, участь запорізького козацтва в російсько-турецькій війні 1768-1774 pоків, в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а також причини ліквідації царизмом Запорізької Січі у 1775 році.


   Гуржій О. І. Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ: Арій, 2008. – 464 с. – (100 великих).

   В книзі висвітлюються найважливіші події, пов'язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI ст. до ліквідації урядом Російської імперії в кінці XVIII – на початку XIX ст.

   Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їх політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо.

   Певною мірою показана роль жінки в «лицарському» середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їх сприйняття за межами Батьківщини.


   Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006-2007.
   Т. 1 / [В. А. Брехуненко та ін.]. – 2006. – 799, [30] с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 690-781.

   Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва.

   До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу  та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII ст. 


   Каляндрук Т. Б. Загадки козацьких характерників : монографія [Текст] / Т. Б. Каляндрук ; за ред. В. Ідзьо. – Львів : Піраміда, 2007. – 288 с. : іл.

   Це друга книга серії Т. Каляндрука про славні бойові подвиги українських «лицарів духу», що були розпочаті у «Таємницях бойових мистецтв України». У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо.

   Книга буде цікавою для дослідників історії, культури, військової підготовки, а також для усіх, хто небайдужий до минулого та сучасного рідного краю.


   Каляндрук Т. Б. Таємниці бойових мистецтв України / Т. Б. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 304 с.

   Книга присвячена бойовим мистецтвам українців і є першим комплексним дослідженням цієї теми з точки зору сучасного дослідника. Автор досліджує бойові мистецтва богатирів, пластунів, козаків та інших воїнів. Зі сторінок книги оживає самобутня бойова культура наших предків, яка тисячу років допомагала їм захищати рідну землю від ворогів.

   У виданні представлено понад чотириста зображень із рідкісних джерел, більшість з яких до останнього часу були малодослідженими.

   Книга буде цікавою для істориків, культурологів, захисників вітчизни та усіх, хто небайдужий до бойових мистецтв українців.


   Маців Б. Українська дивізія «Галичина» : історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. / Б. Маців. – Львів : ЗУКЦ, 2009. - 256 с. - укр., англ. мов.

   Боротьба українського народу у Другій світовій війні й досі трактується крізь призму совєтських стереотипів. Затиснені в лещата двох імперій – комуністичної і нацистської – українці прагнули здобути свою державність і використовували для цього всі можливості. В альбомі «Українська дивізія «Галичина», що є першим таким виданням в Україні, вміщено фотографії, які відображають долі вояків Дивізії та шлях, що його вони пройшли. Альбом допоможе читачеві сформувати неупереджене уявлення про боротьбу українського народу в роки Другої світової війни.

   Видання викличе інтерес у істориків, політологів та всіх, хто хоче знати правду про героїчні сторінки української історії.


   Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів / упоряд., авт. передм.: О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Україна, 2003. – 432 с. : іл. 

   Видання містить публікації відомих вітчизняних і зарубіжних дослідників різних часів, у яких представлена вся палітра думок щодо Переяславсько-Московського договору 1654 року. 
   Авторські розвідки органічно доповнюються документами і матеріалами, пов'язаними з цією пересічною подією в історії України. 

   Книга розрахована на усіх, хто цікавиться історією українсько-російських відносин.


   Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького / А. О. Скальковський ; передм. та комент. Г. К. Швидько ; пер. з рос. Т. С. Завгородньої. – Дніпропетровськ : Січ, 1994. – 678 с.

   Відомий історик, етнограф та публіцист А. О. Скальковський (1808-1898) одним із перших опрацював архівні матеріали з історії Запорозької Січі. Він по суті врятував від повного зникнення неоціненні документи, свідчення колишніх запорожців. Фактаж головним чином стосується Придніпров'я.

   У першій частині увага приділена походженню козацтва, формуванню Запорозького низового війська, подано цікаві подробиці про його склад, управління, військову готовність, судочинство, церковний устрій, громадське і домашнє господарство, торгівлю, звичаї.

   Друга і третя частини щедріше документовані матеріалами про воєнні походи запорожців, їхні взаємини з поляками, турками, татарами. Висвітлено головні події аж до атакування Січі у червні 1775 року і долю козацтва після падіння Коша на річці Підпільній. 

   Завершується праця додатками, котрі вміщено в оригіналі.

   Українською мовою перекладено вперше через 150 років після виходу в світ першого видання. 


   Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. : у 2 кн. / В. О. Шевчук. – К. : Грамота, 2007.
   Кн. 1. - К. : [б.в.], 2007. - 720 с.

   Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а перед усім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави.

   Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів. Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.

   Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, кому небайдужа українська історія XVI-XVIII ст.


   Вибирайте книги собі до смаку та насолоджуйтеся читанням! 

   Виставку підготувала:

   Валентина Свириденко,
   завідуюча відділу обслуговування

   центральної бібліотеки


   Філія №14
   Філія №14
   • Електронний каталог
   • Електронний каталог
   • Електронний каталог
   • Електронний каталог
   • Електронний каталог
   • Меню для книгоманів
   • Зростаємо професійно
   • Мистецька вітальня
   • Наші видання
   • Послуги ЦБС
   Книжкові скарби

   Пропонуємо ознайомитись із новими книгами, які надійшли до бібліотек Хмельницької міської ЦБС за Державною програмою «Українська книга».

   Якому жанру літератури Ви надаєте перевагу?
   детективи
   драми
   казки
   комедії
   легенди
   ліричні вірші
   пригоди
   трилери
   фентезі
   інше

   Слідкуйте за нами у
   соціальних мережах


   © ХМ ЦБС, 2010-2024 г.
      Офіційний сайт
   Україна, м. Хмельницький, вул. Подільська, 78
   www.cbs.km.ua            kmcbs.c@gmail.com
   Копіювання інформації можливе тільки за наявності згоди
   адміністратора, а також активного посилання на сайт.
   створення
   сайту
   Студія Спектр